Два світи – фізичний і духовний

Про існування духовного світу, невидимого для людського ока, роздумує єпископ Олександр (Мілеант) …

Світ був би дуже бідний за змістом, якби в ньому існувало тільки те, що людина осягає лише своїми зовнішніми почуттями. Саме існування в такому світі, без минулого і без майбутнього, де смерть безцеремонно обриває всякий творчий почин, всяке живе прагнення до добра і щастя, було б трагічним протиріччям.

Але людина здатна своїм розумом і духовними почуттями значно розширити своє поняття про світ і побачити, що, окрім фізичного, є великий духовний світ. Матеріалізм кінця ХІХ і початку ХХ століття висміював саму можливість інших форм життя, окрім тих, які існують на землі. Проте, завдяки швидкому прогресу науки за останні сімдесят років, кругозір сучасної людини значно розширився. Тепер відомо, що всесвіт, в якому ми мешкаємо, хоча і великий, але не нескінченний. Саме уявлення про світ значно одухотворилося. Учені зрозуміли, що матерія не є твердою, незмінною і вічною суттю, але є одним з проявів енергії. Енергія ж може приймати інші форми, абсолютно несхожі на знайомі нам атоми і молекули. Тому за межами видимого світу можуть існувати інші світи, абсолютно відмінні від нашого. Ці відкриття науки, а також міжпланетні польоти, породили цілий рух у сучасній літературі і кіноіндустрії, в якому зачіпається тема зустрічей людей з істотами з інших галактик і світів. Це захоплення потойбічним і незвичайним, на жаль, часто переплітається з нездоровою фантазією і носить напівдемонічний характер. Проте, тяжіння до розширення рамок земного існування в сучасній людині – очевидне.

Замість цієї фантастики, а також маячні теософів і спіритистів, християнська релігія дає сучасній людині чітке і здорове вчення про духовний світ. Християнська віра учить, що, окрім нашого фізичного, є великий ангельський світ. Ангели, подібно до людей, мають розум, вільну волю і почуття, але вони – безтілесні духи. Фактично, людський світ є тільки крапля в морі розумного буття.

Автор: єпископ Олександр (Мілеант)