Висновок

Отже, усе життя і вчення Спасителя були спрямовані до того, щоб закласти нові духовні початки в людське життя: чисту віру, живу любов до Бога і ближніх, прагнення до морального вдосконалення і святості. На цих початках нам слід будувати свій релігійний світогляд і своє життя.

Історія Християнства показала, що далеко не всі люди і не всі народи виявилися здатними піднятися до високих духовних принципів Євангелія. Затвердження християнства у світі йшло іноді тернистим шляхом. Іноді Євангеліє приймалося людьми лише поверхнево, без прагнення виправити своє серце; іноді воно зовсім відкидалося і навіть зазнавало гонінь. Незважаючи на це, усі високі гуманні принципи свободи, рівності і братерства, якими відрізняються сучасні демократичні держави, фактично запозичені з Євангелія. Всякі ж спроби замінити Євангельські принципи іншими призводять, іноді, до катастрофічних наслідків. Щоб переконатися в цьому, достатньо подивитися на сучасні наслідки матеріалізму і атеїзму. Так, сучасні християни, маючи перед очима такий багатий історичний досвід, повинні ясно розуміти, що тільки у вченні Спасителя вони знайдуть вірне керівництво для вирішення своїх сімейних і громадських завдань. Будуючи своє життя на заповідях Христових, ми втішаємо себе думкою, що Царство Боже неодмінно переможе, і на оновленій Землі наступить обіцяний мир, справедливість, радість і безсмертне життя.