Плоди освячення

Ця неділя пригадує нам основне завдання християнина – дбати про власне освячення і спасіння.

Христос зіслав Церкві Св. Духа і Його дари, щоб кожен міг користати з них і приносити щедрі плоди.

Найперше освятитися особисто, змінитися внутрішньо, духовно стати подібним до Христа, змінюючи свій спосіб мислення і поведінки на спосіб Христа. Тому апостол Павло у своїх листах написав: „У вас повинні бути ті самі почування, як і в Христі Ісусі” (Флп. 2:5), „Обновитися духом розуму вашого і одягнутися в нову людину, створену за Богом, в праведності і святості істини” (Еф. 4:23-24). А до римлян так звернувся: „І не уподібнюйтеся світові цьому, а змінюйтесь оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є воля Божа, блага, угодна і довершена” (Рим. 12:2). Ті думки, це покора і любов, Божа слава, Божа воля. Християнин повинен навчитися дивитися на всі події життя і оцінювати їх не як події людські чи збіг обставин, а сприймати очима віри, як знаки Божої волі і провидіння.

Другий плід освячення, це свідчити перед людьми словом і прикладом життя про свою віру, любов до Бога, зв’язок з Богом, життя заповідями за прикладом святих. Християни часто звертаються в різних справах за допомогою до святих, а чи стараємося наслідувати приклад життя святих, ставати святими, бути близько Бога, як вони?

У праці над своїм освяченням християнин повинен шукати перше духовних плодів: пізнання Бога, Його волі, Божої слави, нагороди неба, а тоді успіху в земних справах. Христос в Євангелії цієї неділі звертає увагу, щоб не сприймати святості, як засобу вирішення людських справ, як Петро, тому сказав до нього, що його нагорода буде в небі. Нехай про це завжди нагадують нам слова Христові: „Шукайте ж спершу Царства Божого і правди Його, і все це додасться вам” (Мф. 6:33).

Автор: о. Михайло Чижович

Усе по темі: Неділя Всіх Святих