СВЯЩЕНИК СЕРГІЙ КРУГЛОВ

Наше місце в Церкві

Роздуми священика Сергія Круглова, що присвячені Церкві, її проблемам та нашому місцю в ній.

ЗМІСТ

Додаток:

Замість післямови: