Ангельська ієрархія і служіння

Про ангельську ієрархію та їхнє служіння, спираючись на біблійні тексти, розповідає єпископ Олександр (Мілеант) …

Зважаючи на чисельність ангелів природно припускати, що у світі ангелів, як і у світі речовому, є різні міри досконалості, а тому і різні шаблі, або ієрархічні ступені небесних сил. Так, слово Боже називає одних «ангелами» і інших «архангелами» (1Сол. 4:16; Іуди в. 9).

Православна Церква, керуючись поглядами древніх церковних письменників, розділяє світ ангельський на дев’ять ликів або чинів, а ці дев’ять – на три ієрархії, по три чини в кожній ієрархії. До першої ієрархії входять безтілесні духи, що перебувають ближче до Бога, а саме: престоли, херувими і серафими. У другій, середній ієрархії – влади, панування і сили. У третій, ближчій до нас – ангели, архангели і начала. Так, про буття ангелів і архангелів свідчать майже усі сторінки Священного Писання. Про херувимів і серафимів згадують пророчі книги. «Херувим» означає «розуміння» або «ведення»; «серафим» означає «полум’яний», «вогняний». Імена інших ангельських чинів згадує св. апостол Павло в посланні до Ефесян, кажучи, що Христос перебуває на небі «вище від усякого начальства‚ і влади, і сили, і панування» (Еф. 1:21). Окрім цих ангельських чинів, ап. Павло в посланні до Колосян учить, що Сином Божим «створено все, що на небесах і що на землі, видиме і невидиме; чи престоли, чи господства, чи начальства, чи влади» (Кол. 1:16). Отже, коли до тих чотирьох, про яких апостол каже ефесянам, тобто, до начал, влади, сил і панувань, приєднаємо престоли, вийде п’ять чинів; а коли до них додати ангелів, архангелів, херувимів і серафимів, то вийде дев’ять ангельських чинів.

Втім, деякі святі висловлюють думки, що розподіл ангелів на дев’ять чинів охоплює тільки ті імена, які відкриті в слові Божому, але не охоплює інших імен і чинів ангельських, які нам ще не відкриті. Так, наприклад, ап. Іоанн Богослов у книзі Одкровення згадує про таємничих «тварин» і про сім «духів» біля престолу Божого: «Благодать вам і мир від Того, Хто є і був і гряде, та від семи духів, які знаходяться перед престолом Його» (Одкр. 1:4). Перераховуючи ангелів, ап. Павло пише, що Христос перебуває на небі «вище від усякого начальства‚ і влади, і сили, і панування, і всякого імені, названого не тільки в цьому віці, але і в майбутньому», даючи цим зрозуміти, що є ангельські чини, назви яких невідомі людям (Еф. 1:21).

У священному Писанні деякі ангели називаються за власним іменем. Про архангела Михаїла згадується в пророка Даниїла, в апостола Іуди і в Одкровенні (Нав. 5:13-15; Дан. 10:13, 12:1; Іуди 9; Одкр. 12:7-8). Ім’я «Михаїл» єврейською означає «Хто, як Бог?» У Писанні він іменується «вождем воїнства Господнього» і зображається як головний борець проти диявола і його слуг. Зазвичай його малюють з вогняним мечем у руці. Ім’я «Гавриїл» означає «Сильний Божий». Про Гавриїла згадують пророк Даниїл і євангеліст Лука (Дан. 8:16, 9:21 і Лк. 1:19,26). У Писанні він зображається, як вісник таємниць Божих. Його малюють з райською гілкою в руці. У Писанні згадуються на ім’я ще троє ангелів: «Рафаїл» – «Допомога Божа» (Тов. 3:16; 12:12-15), «Уриїл» – «Вогонь Божий» (3 Ездр. 4:1; 5:20), «Салафиїл» – «Молитовник Божий» (3 Ездр. 5:16).

Яке ж призначення істот духовного світу? Очевидно, вони призначені Богом для того, щоб бути досконалими відображеннями Його величі і слави, з нероздільною участю в Його блаженстві. Якщо про видимі небеса сказано: «Небеса повідають славу Божу» (Пс. 18:2), то тим більше така мета духовних небес. Пророк Ісая удостоївся побачити «Господа, Який сидить на престолі високому і величному, і краї риз Його наповнювали весь храм. Навколо Нього стояли серафими; у кожного з них по шість крил: двома закривав кожен лице своє, і двома закривав ноги свої, і двома літав. І взивали вони один до одного і говорили: Святий, Святий, Святий Господь Саваоф! уся земля повна слави Його!» (Іс. 6:1-4, Єз. 10 роз.).

Автор: єпископ Олександр (Мілеант)